Future Ummah Publishing

Lätta Lektioner – Islams Pelare

lektion-1-Islams-pelare-01

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 2: ISLAMS PELARE

Denna vecka går vi igenom Islams pelare!

Lektion 1: Pelare 1 – Trosbekännelsen – Shahâdah

Den första av Islams pelare är Trosbekännelsen och den består egentligen av två delar: “Lâ ilâha illa Allâh” och “Muhammadun Rasûlullâh”.

Lâ ilâha illa Allâh – detta betyder att det finns ingen sann gud förutom Allâh och ingen har rätt att dyrkas förutom Allâh. Vi förstår då att alla andra gudomar som dyrkas är falska och att Allâh är den Ende sanna guden!

Muhammadun Rasûlullâh – detta betyder att Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) är Allâhs Sändebud, vilket innebär att vi tror på budskapet han kom med, och vi följer honom i det han gjorde och sa till oss att göra och vi håller oss borta från det som han förbjöd oss (sa till oss att inte göra). Och vi dyrkar endast Allâh så som han dyrkade Allâh.

Det räcker inte bara att säga trosbekännelsen utan vi måste även tro på den och handla utmed den.

Färglägg, klipp ut och klistra upp islams första pelare! (Ladda ned här)

Dagens uppgift: Träna på att uttala Trosbekännelsen!

Lektion 2: Pelare 2 – Bönen – Salât del 1

Efter trosbekännelsen så är bönen det viktigaste för en muslim. Varje dag ska man som muslim be fem gånger: dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ och fadjr.

Färglägg de fem dagliga bönernas tider:

Profeten (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) sa:

“Tiden för dhuhr infaller då solen passerar zenit och upphör då en människas skugga är lika lång som henne själv, varifrån ‘asr tar vid. Tiden för ‘asr varar så länge solens ljus inte har gulnat. Tiden för maghrib varar så länge som det röda inte har försvunnit från himlen. Tiden för ‘ishâ varar fram till mitten av natten. Tiden för fadjr infaller då gryningen först kan skönjas och varar så länge solen inte har gått upp. Man bör avstå från att förrätta bön då solen börjar synas över horisonten, ty den går upp mellan Satans två horn”. (Muslim)

 

Färglägg, klipp ut och klistra upp islams andra pelare! (Ladda ned här)

Dagens uppgift: Uppmuntra barnet till att vara med och be, om barnet själv vill.

Lektion 3: Pelare 2 – Bönen – Salât del 2 – Wudhû’

För att kunna be de böner som vi gick igenom i förra lektionen så måste vi även vara rena, ha wudhû’.

Så här gör man wudhû’:

  1. Säg Bismillâh
  2. Tvätta händerna 3 gånger
  3. Skölj munnen och näsan 3 gånger
  4. Tvätta ansiktet 3 gånger
  5. Tvätta armarna 3 gånger, från fingertopparna och upp till armbågen. Börja med höger!
  6. Stryk över håret 1 gång, från hårfästet till nacken och tillbaka.
  7. Tvätta öronen 1 gång.
  8. Tvätta fötterna 3 gånger, från tårna till fotknölen. Börja med höger!

Färglägg wudhû’s moment:


Dagens uppgift: Låt barnet vara med och titta på när du gör wudhû’ och även prova på själv om barnet vill .

Lektion 4: Pelare 3 – Allmosan – Zakât

Islams tredje pelare är Allmosan eller Zakât som det heter på arabiska. Om man har en viss summa sparade pengar så ska man varje år betala en liten del av detta till behövande muslimer, till exempel de fattiga, de som samlar in zakât eller den som har skulder.

Färglägg, klipp ut och klistra upp islams tredje pelare! (Ladda ned här)

Dagens uppgift: Gör din egen “zakât-burk” av till exempel en burk eller låda. Samla pengar i denna och ge sedan en del av pengarna till någon behövande muslim. (Om ni inte har någon i närheten så skicka via en välgörenhetsorganisation som till exempel www.ivcsverige.se)

Lektion 5: Pelare 4 – Fastan i Ramadan – Siyâm

Under månaden Ramadan ska varje muslim (förutom den som till exempel är sjuk eller på resa) fasta, vilket innebär att man avstår ifrån bland annat mat och dryck från gryningen (fadjr) till skymningen (maghrib).

Fastan är inte bara att avstå från mat och dryck under dagen utan även att man försöker hålla sig borta från allt förbjudet, till exempel att tala illa om någon eller att ljuga. Istället ska man försöka fylla sina dagar med bra saker som att säga snälla saker, be fler böner, läsa Koranen och ge sadaqah till de fattiga.

Färglägg, klipp ut och klistra upp islams fjärde pelare! (Ladda ned här)

Dagens uppgift:

Spela Ramadan-memory


Färglägg Ramadan-planschen


Barnet kanske även vill prova på att fasta en kort stund under dagen?

Lektion 6: Pelare 5 – Vallfärden – Hadj

Den femte och sista pelaren är Vallfärden – Hadj! I månaden Dhul-Hidjah varje år reser miljontals muslimer till Helgedomen Ka’bah i Makkah för att genomföra vallfärden. Detta är något som varje vuxen muslim ska göra minst en gång i livet, om man har möjligheten till det.

Färglägg, klipp ut och klistra upp islams femte pelare! (Ladda ned här)

Dagens uppgift: Titta på ett Youtube-klipp om Hadj – https://www.youtube.com/watch?v=PNSMI1uAk44

Nu har vi gått igenom Islams alla fem pelare och du har nu gjort två stycken planscher; en om Îmâns pelare och en om Islams pelare. Glöm inte att gå tillbaka och titta på de olika pelarna och repetera så att du inte glömmer dem!

0 Comments

Add new comment