Future Ummah Publishing

Lätta lektioner – Îmâns Pelare

lektioner-1-blogg

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 1: ÎMÂNS PELARE

Äntligen har den välsignade månaden Ramadan börjat och detta år har vi planerat att ha dagliga lektioner med barnen för att på ett roligt och enkelt sätt lära dem om grunderna i religionen. Inför varje vecka kommer vi in shaa’Allaah att lägga ut lektionerna som kommer att gås igenom. Till lektionerna följer även ett belöningsschema, där barnen får sätta upp en stjärna efter varje genomförd lektion och efter var sjätte lektion får de varsin present eller godis som belöning!

Belöningsschema:

Belönings-stjärnor:


Islam, vår religion, kan liknas vid ett hus uppbyggt av pelare. Dessa viktiga pelare kallas för Islams pelare och Îmâns pelare. Om inte dessa pelare fanns skulle hela huset rasa. Under denna vecka lär vi oss om Îmâns sex pelare. Îmân är ett arabiskt ord och betyder ungefär ”tro”.

Lektion 1: Tron på Allâh

Läs böckerna:

“Lilla boken om Allah” (Finns att köpa här)
“Allahs gåvor” (Finns att köpa här)

Diskussionsfrågor:
 • Vem har skapat allting och vem har skapat oss?
 • Var finns Allâh?
 • Minns du någon av alla de gåvor som vi fått av Allâh?
 • Kan du måla något av det som Allâh har skapat?

Klipp ut och klistra upp îmâns första pelare! (Ladda ned här)

Lektion 2: Tron på Allâh’s Änglar

Att tro på änglarna eller al-Malâika, som det heter på arabiska, är îmâns andra pelare. Som muslimer tror vi på att änglarna finns, även om vi inte kan se dem. Eftersom vi inte kan se dem så vet vi inte exakt hur de ser ut men vi vet att Allâh skapade dem av ljus och att de har vingar. Vi vet inte heller hur vingarna ser ut, men vissa änglar har två vingar, vissa tre, fyra och andra mer än så. Änglarna lyder alltid Allâh! Hela dagarna och nätterna dyrkar de Honom. Och visste du att änglarna aldrig behöver sova eller äta? Allâh har skapat dem så. Var bor änglarna då? Jo, änglarna är vanligtvis i himlen men de kommer också ned till jorden ibland för att utföra något som Allâh beordrat.

Änglarna gillar:

 • Att lyssna på när Koranen reciteras
 • När människor prisar Allâh

Änglarna gillar INTE:

 • Hundar
 • Bilder på levande ting, som människor och djur
 • Dålig lukt, som till exempel när man ätit vitlök…

Det finns väldigt många änglar och vi vet inte vad alla heter men några känner vi till som till exempel:

 • Djîbrîl – som kom med Koranen till Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ’alayhim wa sallam)
 • Israfîl – som kommer att blåsa i Hornet på Domedagen
 • Mîkâ’îl – som ansvarar för växter och regnet och ser till alla regndroppar hamnar precis där Allâh vill att de ska hamna
 • Mâlik – som vaktar Elden, Djahannam
 • Ridwân – som vaktar Paradiset, Djannah

Det finns också änglar som är med oss hela tiden. Alla människor har två änglar med sig, en på varje sida. Ängeln på människans högra sida skriver ned alla bra saker som man säger eller gör och ängeln på vänstra sidan skriver ned alla dåliga saker som man säger eller gör. Därför ska man som muslim alltid tänka på vad man säger och vad man gör.

Diskussionsfrågor:
 • Vad heter änglarna på arabiska?
 • Vad är änglarna skapade av?
 • Vem har skapat änglarna?
 • Vad gillar änglarna?
 • Vad gillar änglarna inte?
 • Kommer du ihåg några namn på änglarna och vad de har för uppgifter?

Klipp ut och klistra upp îmâns andra pelare! (Ladda ned här)

Lektion 3: Tron på Allâh’s Böcker

Allâh sände ned böcker till Hans sändebud så att de skulle lära sitt folk det rätta och leda dem på den raka vägen. Böckerna är en del av Allâhs uppenbarelse. Vi känner inte till alla böcker som Allâh sänt ned men några böcker har nämnts vid namn i Koranen och dessa är:

 • Tora (Tawrâh) som sändes till profeten Mûsa
 • Evangeliet (Indjîl) som sändes till profeten Îsa
 • Psaltaren (Zabûr) som sändes till profeten Dawûd
 • Koranen (al-Qur’ân) som sändes till profeten Muhammad

Som muslimer tror vi på alla böcker, både de vi känner till vid namn och de vi inte känner till. Tyvärr har folk genom tiderna ändrat mycket på det som stod i de böcker som sänts ned. Förutom Koranen, för den har Allâh lovat att Han ska bevara. Så den har aldrig ändrats och kommer heller aldrig att ändras. Koranen uppenbarades för cirka 1400 år sedan och är precis som den var då. Koranen är muslimernas bok och den bok som vi läser ur. Koranen är på arabiska och innehåller massor av berättelser om tidigare folk, händelser och profeter. Koranen visar för oss vad som är bra och vad som är dåligt.

Klipp ut och klistra upp îmâns tredje pelare! (Ladda ned här)

Lektion 4: Tron på Allâh’s Sändebud

Som muslimer tror vi också på de sändebud som Allâh har sänt till människorna för att vägleda dem till sanningen och att endast dyrka Allâh. Det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâm) och det sista sändebudet var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Alla sändebud kom med samma budskap: att endast dyrka Allâh, lyda Honom och hålla sig borta från synder. Allâh har sänt många sändebud och alla känner vi inte till vid namn, men vi tror på dem ändå. Några av de nämns dock i Koranen och det finns fem stycken som är de bästa av sändebuden, dessa är:

 1. Nûh
 2. Ibrâhîm
 3. Mûsa
 4. ’Îsa
 5. Muhammad
Diskussionsfrågor:
 • Vem var det första sändebudet?
 • Vem var det sista sändebudet?
 • Varför skickade Allâh sändebuden till människorna?
 • Minns du namnen på de fem allra bästa sändebuden?

Klipp ut och klistra upp îmâns fjärde pelare! (Ladda ned här)

Lektion 5: Tron på Domedagen

Domedagen har flera olika namn och kallas även Sista Dagen, Timmen och Återuppståndelsens Dag. Alla människor och även djinner kommer att dö och sedan återuppstå på denna dag då de kommer att ställas inför rätta för allt de gjort. Både för allt gott och för allt ont de gjort. De som har gjort goda handlingar kommer att belönas av Allâh och de som har gjort onda och dåliga handlingar kommer att få sitt straff. Det är bara Allâh som vet när Domedagen kommer att ske, inte ens Hans änglar eller sändebud har fått veta när.

Klipp ut och klistra upp îmâns femte pelare! (Ladda ned här)

Lektion 6: Tron på Ödet

Allting är redan bestämt! Allâh bestämde och skrev nämligen ned allting som skulle hända femtiotusen år innan Han skapade människan och allt annat som till exempel jorden och himlarna.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.” (Muslim)

Klipp ut och klistra upp îmâns sjätte pelare! (Ladda ned här)

Nu har vi gått igenom Îmâns pelare och du har förhoppningsvis gjort en plansch med alla sex pelarna som du senare kan gå tillbaka till och titta på!

0 Comments

Add new comment