Future Ummah Publishing

Lätta Lektioner – Hadith

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 4: HADITH

Fjärde och sista veckan av Ramadan-lektionerna! Denna vecka går vi igenom följande hadither. Vi läser och pratar om dem och hur vi sedan kan praktisera haditherna. Vi har valt ut 6 stycken hadither från boken 200 Gyllene Uttalanden från Allahs Sändebud som in shaa’Allaah är ganska lätta även för mindre barn att förstå.

Lektion 1 – Hadith 1:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”Allah lägger inte vikt vid ert utseende eller era rikedomar utan det som räknas är ert hjärta och era handlingar”.

(Sahih Muslim 2654)

Lektion 2 – Hadith 2:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”Den som tror på Allah och den sista dagen ska se till att han talar gott eller inte tala alls.”

(Sahih ul-Bukhari 6138)

Lektion 3 – Hadith 3:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

En man sade en gång till Profeten (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam): ”Ge mig ett råd!”. Han sade då: ”Bli inte arg!” Mannen upprepade sin förfrågan flera gånger, och vid varje tillfälle svarade Profeten (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam): ”Bli inte arg!”

(Sahih ul-Bukhari 6116)

Lektion 4 – Hadith 4:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”Alla muslimer är bröder. De varken förtrycker, sviker eller ser ner på varandra.”

(Sahih Muslim 2654)

Lektion 5 – Hadith 5:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”De bästa av er är de med bäst uppförande.”

(Sahih ul-Bukhari 3559)

Lektion 6 – Hadith 6:

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den”.

(Sahih ul-Bukhari : 5027)

 

0 Comments

Add new comment