Future Ummah Publishing

Lätta Lektioner – Adab

being-good-to-parents

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 3: ADAB

Denna vecka pratar vi om hur man ska bete sig mot föräldrar, vänner, grannar och djuren. Vi talar även om vissa etiketter vid mat och sömn.

Lektion 1: Beteende mot Föräldrar

Allâh säger i Koranen (17:23-24):

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

Och i verserna 31:14-15:

”Vi har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör.”

Hur man är mot sina föräldrar är väldigt viktigt i Islam. En muslim ska alltid behandla sina föräldrar bra, prata fint med dem, inte skrika på dem och ta hand om dem när de blivit gamla, så som de tog hand om dig då du var liten.

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och prata om hur man kan vara bra mot sina föräldrar. Prata om saker man ska och inte ska göra.

 

Lektion 2: Beteende mot Vänner

Det är även viktigt att vara bra mot sina vänner. Ingen vill väl ha en vän som inte är snäll mot en?

Det finns också vissa saker som man ska göra mot andra muslimer, som de har rätt till. Till exempel det som nämns i följande hadith:

“Muslimen har fem skyldigheter gentemot sin muslimske broder: att besvara honom när han hälsar på honom, att besöka honom vid sjukdom, att delta i hans begravningståg, att besvara hans inbjudan och att säga “yarhamukallah” (Må Allâh vara barmhärtig mot dig) om han efter att ha nyst själv säger “alhamdulillaah” (Alla lovprisningar tillkommer Allâh)”. (al-Bukhari)

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och prata om hur en bra vän är…

 

Lektion 3: Beteende mot Grannar

Även ens beteende mot sina grannar är viktigt i islam. Oavsett om det är en granne som man känner väl eller ej.

“Dyrka [endast] Allâh och sätt inte något vid Hans sida. Och var goda mot era föräldrar och era släktingar, mot de faderlösa och de behövande, mot er besläktade granne och er främmande granne, mot vännen vid er sida och den vägfarande och dem som er högra hand besitter. Allâh tycker inte om den som är högfärdig och skrytsam”. (Koranen 4:36)

“Den är inte en troende som äter sig mätt medan hans granne är hungrig.”
(al-Bukhari “al-Adab al-Mufrad” (112), och al-Albani “as-Sahihah” (149).)

Man ska vara snäll mot sina grannar och hjälpa dem när de behöver hjälp med något och det är även viktigt att man inte stör sina grannar, genom att till exempel skrika för högt eller skräpa ned utanför deras dörr.

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och prata om hur vi kan vara bra mot våra grannar…

 

Lektion 4: Beteende mot Djur

En muslim ska också behandla djuren bra. Man får inte döda eller skada djur hur som helst och man ska se till att ge dem mat och vatten om de är hungriga eller törstiga.

“En kvinna straffades på grund av en katt hon låtit vara fastbunden ända tills den dog. Av den anledningen hamnade hon i Helvetet. Hon gav den varken mat eller dryck och inte heller fick den ströva fritt och äta av markens småkryp”. (al-Bukhari)

“En gång när det var riktigt varmt ute fick en lösaktig kvinna syn på en hund som cirkulerade kring en brunn. Hundens tunga dinglade av törst. Kvinnan tog då av sig sin lädersocka och fyllde den med vatten som hon sedan gav till hunden. För denna handling förlät Allâh hennes synder”. (al-Bukhari)

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och prata om hur vi ska behandla djuren. Har du något favoritdjur?

 

Lektion 5: Etikett vid mat

Denna lektion handlar om hur vi ska äta och dricka.

  • Innan vi äter säger vi “Bismillaah” (I Allâhs Namn).
  • Vi äter med höger hand.
  • Vi äter av den mat som är närmast oss.
  • Har man mat kvar på fingrarna så slickar man av det innan man torkar fingrarna och handen.
  • Efter maten säger vi “Alhamdulillaah” (Lov och pris tillkommer Allâh.)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Varken ät eller drick med vänster hand, för Satan både äter och dricker med vänster hand!” (Sahih Muslim)

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pojke! Om du skall äta så säg: ”I Allâhs namn”. Ät med din högra hand och ät av det som är närmast dig.”

(Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”

Den här berättarkedjan är autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.)

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er äter mat, skall han varken torka sin hand förrän han slickar sin hand eller får den slickad eller tar bort tallriken förrän han slickar den eller får den slickad. I det sista av maten finns välsignelse.”

Rapporterad av an-Nasâ’î i ”as-Sunan al-Kubrâ” (6736)

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och försök att komma ihåg att göra allt du lärt dig under denna lektion när du ska äta.

 

Lektion 6: Etikett vid sömn

Sista lektionen denna vecka handlar om etikett vid sömn. Att sova under natten är viktigt så att vi ska orka med alla saker under dagen. För att få en god natts sömn är det bra om vi följer några saker som vår Profet (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) brukade göra:

  • Gör wudhû innan du lägger dig

”Den som tillbringar natten ren har en ängel som tillbringar natten på hans plagg. Han vaknar inte till en stund under natten utan att ängeln säger: ”Allâh! Förlåt din slav, ty han tillbringade natten ren.”

(al-Albânî Silsilah Saheehah nr. 2539)

  • Lägg dig på höger sida

“När du går till sängs, gör wudhû, på samma sätt som inför bönen. Ligg sedan på din högra sida…” (al-Bukhârî)

  • Läs adhkâr innan du somnar

Till exempel följande:

Kupa dina händer, blås försiktigt i dem och läs al-Ikhlâs, al-Falaq och an-Nâs, stryk sedan med dina händer över huvudet, ansiktet och kroppen (gör detta 3 gånger)

Läs Ayât al-Kursî

  • När du vaknar gnugga sömnen ur ansiktet

´Abdullâh bin ´Abbâs återberättade att han en natt övernattade hos sin moster Maymûnah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru. Han sade:

”Jag lade mig på madrassens bredd medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans hustru lade sig på dess längd. Vid midnatt, eller strax innan eller strax efteråt, vaknade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), satte sig upp och gnuggade bort sömnen från ansiktet…” (al-Bukhârî)

Dagens uppgift: Färglägg bilden nedan och försök att komma ihåg att göra allt eller något av det du lärt dig under denna lektion när du ska sova.

 

 

0 Comments

Add new comment