Future Ummah Publishing

Category Archive: Lätta Lektioner – Islams Pelare

Lätta Lektioner – Islams Pelare

lektion-1-Islams-pelare-01

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 2: ISLAMS PELARE Denna vecka går vi igenom Islams pelare! Lektion 1: Pelare 1 – Trosbekännelsen – Shahâdah Den första av Islams pelare är Trosbekännelsen och den består egentligen av två delar: “Lâ ilâha illa Allâh” och “Muhammadun Rasûlullâh”. Lâ ilâha illa Allâh – detta betyder att det finns ingen sann […]

Read more