Future Ummah Publishing

Category Archive: Lätta Lektioner – Adab

Lätta Lektioner – Adab

being-good-to-parents

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 3: ADAB Denna vecka pratar vi om hur man ska bete sig mot föräldrar, vänner, grannar och djuren. Vi talar även om vissa etiketter vid mat och sömn. Lektion 1: Beteende mot Föräldrar Allâh säger i Koranen (17:23-24): ”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. […]

Read more