Future Ummah Publishing

Category Archive: Islam

Lätta Lektioner – Hadith

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 4: HADITH Fjärde och sista veckan av Ramadan-lektionerna! Denna vecka går vi igenom följande hadither. Vi läser och pratar om dem och hur vi sedan kan praktisera haditherna. Vi har valt ut 6 stycken hadither från boken 200 Gyllene Uttalanden från Allahs Sändebud som in shaa’Allaah är ganska lätta även för […]

Read more

Lätta Lektioner – Adab

being-good-to-parents

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 3: ADAB Denna vecka pratar vi om hur man ska bete sig mot föräldrar, vänner, grannar och djuren. Vi talar även om vissa etiketter vid mat och sömn. Lektion 1: Beteende mot Föräldrar Allâh säger i Koranen (17:23-24): ”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. […]

Read more

Lätta Lektioner – Islams Pelare

lektion-1-Islams-pelare-01

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 2: ISLAMS PELARE Denna vecka går vi igenom Islams pelare! Lektion 1: Pelare 1 – Trosbekännelsen – Shahâdah Den första av Islams pelare är Trosbekännelsen och den består egentligen av två delar: “Lâ ilâha illa Allâh” och “Muhammadun Rasûlullâh”. Lâ ilâha illa Allâh – detta betyder att det finns ingen sann […]

Read more

Lätta lektioner – Îmâns Pelare

lektioner-1-blogg

LÄTTA LEKTIONER – VECKA 1: ÎMÂNS PELARE Äntligen har den välsignade månaden Ramadan börjat och detta år har vi planerat att ha dagliga lektioner med barnen för att på ett roligt och enkelt sätt lära dem om grunderna i religionen. Inför varje vecka kommer vi in shaa’Allaah att lägga ut lektionerna som kommer att gås […]

Read more

Teaching Children Tawheed – Part 3

insta-teaching-3

Teaching Children Tawheed – Part 3 Aboo Hafsah said: ‘Ubaadah binus-Saamit (radiyAllâhu ‘anhu) said to his son: “O my son! Indeed you will not find the sweetness of the reality of Eemaan until you know that whatever afflicts you was not going to miss you, and whatever missed you was not going to afflict you. […]

Read more